EN | CZ | SK

Aké sú hlavné požiadavky pre E-2 Investor Visa?

E-2 Investor Visa

Aké sú hlavné požiadavky pre E-2 Investor Visa?

E-2 Investor Visa je neprisťahovalecké vízum, ktoré je potrebné pre tých, ktorí prichádzajú do Ameriky či už investovať alebo podnikať. Obvykle sa udeľuje na obdobie 2 alebo 5 rokov, môže byť avšak ľahko obnovené, pokým investor preukáže, že dosahuje dostatočné príjmy na udržanie svojich potrieb. E-2 Investor Visa sa taktiež vzťahuje na manžela/manželku investora a deti, ktoré sú mladšie ako 21 rokov.

Za účelom získania E-2 Investor Visa musíte splniť nasledovné požiadavky:

Sprievodný list. Sprievodný list by mal popísať druh investície, o ktorú má budúci investor záujem. Musí byť preukázateľné, že vykonaná investícia je značná a zisková, čo vedie k udržaniu potrieb investora a jeho rodiny. Investor by mal byť tiež schopný preukázať, že je v pozícii riadiť podnik.

Formuláre. Niektoré formuláre budú nevyhnutné, ak vás bude zastupovať niekto iný. V prípade, že zástupca je právnik, ste povinní vyplniť a odoslať formulár G-28, alebo “Notice of Entry of Appearance of Attorney as Representative“. Ak zástupca nie je právnik, bude nutné predložiť podpísanú dohodu medzi investorom a zástupcom.  V prípade, že osoba žiadajúca o udelenie víza je zamestnanec, spoločnosť by mala predložiť list, ktorý uvádza charakter podnikania, názov a popis pracovnej pozície žiadateľa a kvalifikáciu uchádzača.

Ďaľšie informácie. Žiadateľ by mal predložiť kópiu svojho životopisu, ako aj farebnú kópiu pasu. Taktiež je nevyhnutné predložiť farebné kópie amerických víz, vstupných a výstupných pečiatok a formuláru I-797 (ak je k dispozícii).

Vlastníctvo. Dokumenty, ktoré potvrdzujú vlastníctvo k spoločnosti sú tiež súčasťou E-2 vízových požiadaviek. Patria medzi ne spoločenské zmluvy alebo stanovy spoločnosti. Potrebné sú aj podielové listy. Veľké spoločnosti, ktoré majú niekoľko štatutárov a rôzne dcérske spoločnosti by tiež mali predložiť podrobnú kópiu organizačnej štruktúry, doklad o vlastníctve každého podielu a farebné kópie pasov štatutárov spoločnosti. Pokiaľ sa jedná o verejný podnik, kde žiadny z akcionárov nevlastní viac ako 50%, je taktiež nevyhnutné predložiť najnovšiu výročnú správu a čestné vyhlásenie, ktoré preukazuje, kde spoločnosť obchoduje.

Investícia. Žiadateľ by mal byť schopný predložiť doklady, ktoré preukazujú, odkiaľ pochádzajú  finančné prostriedky a ako tieto prostriedky boli presunuté na americký účet. Ak existujúca spoločnosť bola odkúpená, je nutné predložiť podpísanú kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu. Pre začínajúce spoločnosti  sa vyžaduje nájomná zmluva a doklad o kúpe vybavenia. V prípade, ak na podnikanie je potrebná licencia, treba predložiť franšízovú zmluvu a doklad o zaplatení poplatku za licenciu.

Dôkaz o existencií spoločnosti. Mali by ste predložiť miestne, štátne a federálne povolenia, ako aj mesačné výpisy z účtu za posledný kalendárny rok.

Marginalita. Spolu so žiadosťou musíte predložiť americké daňové priznanie za posledné 3 roky a taktiež evidenciu ziskov a príjmov.  V prípade, ak začínate podnikať, musíte predložiť 5-ročný obchodný plán a rozpis nákladov na začatie prevádzky.
Klikni sem a zisti viac o marginálnom podniku. 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho alebo dajte like. Nezabudnite Prihláste sa do nášho Newsletter Immigration Biz a získajte ZADARMO e-book Ako získať E2 víza do USA a tiež získate týždenné aktualizácie ZDARMA!

0 komentáre/komentárov… add one

Zanechajte komentár

CHCEM Ebook ZADARMO!

Checkni IB Youtube Channel

Napísali o nás

Kto sme