EN | CZ | SK

Zamestnanec vs. Manager uchádzajúci sa o E-2 Visa?

E-2 Visa

E2 Investor Visa

Investori, ktorí žiadajú o E-2 Visa môžu priviesť svojich zamestnancov do Spojených štátov v prípade, že požiadavky na “Essential employee” (zamestnanec) alebo “Executive / Supervisor” (manager) sú splnené. Treba rozlišovať medzi oboma podmienkami.

Koho možno považovať za zamestnanca pre účely získania E-2 Visa?

Zamestnanec je niekto, kto má odborné znalosti a koho služby sú nevyhnutné pre úspešné prevádzkovanie podniku. Takáto osoba môže  pracovať pre materskú spoločnosť v zahraničí, alebo len držať určité odborné znalosti/zručnosti. Nepleťte si E-2 pracovníka s L1-B zamestnancom , pretože podmienky pri  L1-B sú úplne odlišné.

Prečítajte si viac o L1-B vízach tu.

Treba pripomenúť, že dôkazné bremeno na preukázanie, že zamestnanec je nevyhnutným pracovníkom je na žiadateľovi/spoločnosti. Častokrát pre tento účel slúži napríklad resumé, výplatná listina alebo pracovná zmluva so spoločnosťou. Tiež treba brať do úvahy faktory, ako sú mzdy, udelený titul, jedinečnosť odborných znalostí a skúseností.

Koho možno považovať za managera pre účely získania E-2 Visa?

Pri manageroch treba vziať do úvahy nasledujúce aspekty: úroveň kontroly v spoločnosti, zodpovednosť, počet kvalifikovaných zamestnancov, ktorí budú pod dohľadom nadriadeného a plat. Ak je pozícia zameraná primárne na každodenné činnosti a sekundárne na riadenie zamestnancov, ktorí majú nižší stupeň, potom pozícia nemá manažérsku povahu. Vedúci predovšetkým musí dohliadať a riadiť ďalších kvalifikovaných pracovníkov, aby sa mohol považovať za nadriadeného.

Pomenovania manažér alebo vedúci sa používa na označenie osôb, ktoré vykonávajú dohľad nad inými kvalifikovanými pracovníkmi. Ale napríklad osoba, ktorá v kancelárií dohliada nad 2 zamestnancami a požíva pomenovanie manažér alebo vedúci, nie je oprávnená na získanie E-2 Visa.

Pozrite si naše video o E-2 vízach tu.

Páčil sa vám tento článok?

Zdieľajte ho!

0 komentáre/komentárov… add one

Zanechajte komentár

CHCEM Ebook ZADARMO!

Checkni IB Youtube Channel

Napísali o nás

Kto sme