EN | CZ | SK

Ako získať EB-2 Green Card prostredníctvom zamestania?

EB-2 Green Card

 EB-2 Green Card

Ak sa chcete o ňu uchádzať, musíte byť profesionál vo svojom odbore, držiteľ pokročilého stupňa dosiahnutého v USA, alebo musíte mať zahraničný ekvivalent. Okrem toho musíte mať tiež výnimočnú schopnosť.

Existujú tri hlavné sub-kategórie, podľa ktorých sa môžete kvalifikovať pre EB-2 Green Card. Prvá podskupina predstavuje pokročilý titul. Pozícia vyžaduje pokročilých absolventov, alebo osoby, ktoré majú podobný titul, ako napríklad bakalársky titul spolu s 5 ročnou praxou. To musíte podporiť príslušnou dokumentáciou, napríklad z oficiálnych akademických prepisov, ako aj listy od bývalých a súčasných zamestnávateľov.

Druhú pod-kategóriu, pomocou ktorej sa môžete kvalifikovať je výnimočná schopnosť, ktorá vyžaduje, aby ste ukázali výnimočné schopnosti v umení, vedy alebo dokonca v podnikaní, kde výnimočnú schopnosť preukážete odbornými znalosťami, a to titulom z jednej z troch oblastí. Ďalej musíte spĺňať ďalšie kritériá uvedené nižšie.

Treťou podskupinou  je výnimka z národno-hospodárskeho záujmu, ak žiadateľ podá žiadosť o jej upustenie. Zamestnania, ktoré spadajú do tejto kategórie nie sú definované, ale výnimka sa v súčasnej dobe udeľuje tým žiadateľom, ktorých zamestnanie bude mať prospech v USA. Na rozdiel od ostatných dvoch kategórií, žiadatelia nemusia byť sponzorovaní zo strany zamestnávateľa.

Medzi ďalšie kritériá, ktoré žiadateľ v druhej a tretej podkategórií musí spĺňať, patria oficiálne dokumenty preukazujúce titul, osvedčenie alebo diplom, dokumenty podporujúce minimálne 10 rokov pracovných skúseností a licencie alebo osvedčenia pre určité povolania. Tiež je potrebné preukázať členstvo v profesijnom združení, dôkaz, že poberáte mzdu za výnimočné schopnosti, uznanie za dosiahnuté výsledky a príspevky v hospodárstve. Uchádzači, ktorí spĺňajú tieto kritériá budú musieť požiadať ich zamestnávatelia o podanie formuláru I-140.

Páčil sa vám tento článok?

Zdieľajte ho!

0 komentáre/komentárov… add one

Zanechajte komentár

CHCEM Ebook ZADARMO!

Checkni IB Youtube Channel

Napísali o nás

Kto sme