EN | CZ | SK

Aká je potrebná dokumentácia k žiadosti o EB-5 Green card?

dokumentácia eb 5 green card

Aká je potrebná dokumentácia k žiadosti o EB-5 zelenú kartu (Green Card)?

V minulom článku sme vás oboznámili s celým procesom ako požiadať o EB-5 zelenú kartu. Teraz sa poďme bližšie pozrieť na potrebnú dokumentáciu, ktorú musíte spolu so žiadosťou o vízum predložiť úradu USCIS.

Musíte podať žiadosť ako zahraničný investor a musíte preukázať, že ste v procese investovania alebo už ste investovali potrebné množstvo kapitálu do vhodného projektu. Minimálna investícia v USA je 1 milión dolárov. Avšak, ak investujete buď do oblasti s vysokou nezamestnanosťou alebo  do vidieckej oblasti (cieľovej oblasti zamestnanosti), investícia je 500,000 dolárov. Žiadosť by mala byť podaná až po tom, čo ste prijali primerané opatrenia, aby ste mohli investovať do určitého projektu. Tu je zoznam navrhovaných dokladov, ktoré môžete použiť, aby ste preukázali, že spĺňate všetky požiadavky stanovené pre EB-5 vízum.

Dôkaz, že ste investovali do ziskovej novej obchodnej spoločnosti.

Môžete predložiť všetky firemné dokumenty, ako sú stanovy spoločnosti, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, rôzne výpisy, osvedčenia atď.

Dôkaz, že ste investovali alebo ste v procese investovania požadovaného množstva kapitálu.

Môžete predložiť bankové výpisy, úver hypotekárne záložné listy, bezpečnostné dohody, zmenky, atď.

Dôkaz, že investície boli získané zákonným spôsobom.

Odporúčame aby ste predložili osobné a firemné daňové priznania, alebo iné daňové priznania, ktoré ste podali kdekoľvek na svete v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, vaše záznamy zo zahraničných obchodov, vaše bankové výpisy, overené kópie všetkých prebiehajúcich občianskych alebo trestných konaní alebo občianskych žalôb týkajúcich sa peňažných rozsudkov proti vám za posledných 15 rokov.

Kliknite sem a dozviete sa viac o tom ako preukázať legálny zdroj finančných prostriedkov.

Dôkaz, že budete riadiť novú spoločnosť.

Obchodná spoločnosť je ziskový subjekt vytvorený pre prebiehajúce podnikanie, takže môžete predložiť firemné dokumenty, kde je jasne stanovená vašu pozícia v spoločnosti a popis vašej činnosti.

Dôkaz, že nová obchodná spoločnosť vytvorí minimálne 10 pracovných miest na plný úväzok.

Budete musieť predložiť komplexný obchodný plán preukazujúci, s ohľadom na povahu a veľkosť novej obchodnej spoločnosti, že bude potrebovať  nie menej ako 10 zamestnancov. Predložte približný dátum, kedy plánujete prijať nových zamestnancov. Ak investujete do projektu regionálneho centra, budete musieť dokázať, že investícia bola vykonaná v súlade s podnikateľským plánom tohto centra, aby mohli byť zaevidované nové nepriame pracovné miesta. Nepriame pracovné miesta sú tie, ktoré vznikli buď počas investovania alebo ako výsledok investície v obchodnej spoločnosti.

Kliknite sem a dozviete sa viac o zelenej karte.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho alebo dajte like. Nezabudnite Prihláste sa do nášho Newsletter Immigration Biz a dostávajte týždenné aktualizácie ZDARMA!

0 komentáre/komentárov… add one

Zanechajte komentár

CHCEM Ebook ZADARMO!

Checkni IB Youtube Channel

Napísali o nás

Kto sme