EN | CZ | SK

Ako získať Green Card prostredníctvom práce v USA?

Green Card

Získanie Zelenej karty (Green Card) prostredníctvom zamestnania.

Ak ste profesionál, musíte mať bakalársky titul alebo jeho zahraničný ekvivalent. Bakalársky stupeň štúdia  nemôže byť nahradený inými skúsenosťami alebo vzdelaním. Taktiež musíte pracovať v oblasti, kde nie sú žiadni kvalifikovaní pracovníci v Spojených štátoch a musíte mať pracovné osvedčenie a ponuku na trvalé pracovné miesto.

Kvalifikovaní pracovníci, ktorí by sa chceli uchádzať o zamestnanie v USA, musia mať dvojročnú prípravu alebo prax. Je tiež dôležité preukázať, že nie sú žiadni pracovníci k dispozícii pre prácu v Spojených štátoch, že máte pracovnú ponuku na plný úväzok a pracovné osvedčenie. Na druhej strane, nekvalifikovaní pracovníci sa musia zamestnať v pracovnej oblasti bez kvalifikácie, ktorá vyžaduje menej ako 2 roky praxe alebo odbornej prípravy v čase podania žiadosti. A čo je najdôležitejšie, nemôže ísť o sezónny alebo dočasný angažmán. Pracovná oblasť musí byť taká, v ktorej nie je k dispozícii dostatok pracovníkov v Spojených štátoch. Žiadatelia musia mať pracovné osvedčenie a ponuku práce na plný úväzok.

Ak chcete požiadať o vydanie Zelenej karty prostredníctvom zamestnania, váš zamestnávateľ, ako “navrhovateľ”, je povinný podať formulár I-140 pre cudzineckého pracovníka, kde musí preukázať schopnosť platiť mzdu, ktorú vám ponúkol. To sa podkladá prílohami o federálnom daňovom priznaní, výročnej správe a auditovanej účtovnej závierky. Manželka alebo manžel žiadateľa môže byť uznaná/ý, pretože má právomoc podať dokument o povolení “Employment Authorization Document”. Deti tiež môžu byť prijaté ako deti skúseného pracovníka, odborníka alebo iného pracovníka.

Páčil sa vám tento článok?

Zdieľajte ho!

0 komentáre/komentárov… add one

Zanechajte komentár

CHCEM Ebook ZADARMO!

Checkni IB Youtube Channel

Napísali o nás

Kto sme