EN | CZ | SK

Ako predĺžiť visa v USA?

visa

Ako predĺžiť visa v USA?

Blahoželáme! Konečne ste dostali vaše L1 alebo E-1/E- 2 víza. Nezabudnite, že váš vízový status nie je definitívny a mali by ste sa zamyslieť aj nad časovými lehotami, ktoré sú obmedzené. Maximálna doba pobytu je pre každý typ víz odlišná a v prípade E-1/E-2 víz proces predĺženia víz je oveľa flexibilnejší ako pri L-1 vízach.

Ak ste držiteľom E-1 alebo E-2 visa môžete zostať v Spojených štátoch po dobu až dvoch rokov. USCIS môže predĺžiť váš pobyt až na dva roky, pričom neexistuje žiadny limit na to, koľkokrát si môžete predĺžiť svoj ​​pobyt. To znamená, že môžete legálne zostať v USA na základe E-1 a E-2 visa na neurčito.

Pri L-1 vízach je doba, počas ktorej môžete zostať v USA rozdielna ako pri E visa, pričom záleží od typu L-1 víz. L1-A visa pre výkonných manažérov a sú poskytované buď na dobu jedného roka v prípade nových spoločností v USA, alebo na dobu troch rokov, ak spoločnosť v USA podniká viac ako jeden rok. Predĺženie sa zvyčajne udeľuje na dva roky, ale celkový pobyt nemôže trvať viac ako sedem rokov.  L1-visa B pre pracovníkov s odbornými znalosťami sú vydávané spočiatku na dobu troch rokov a môžu byť predĺžené len na dva roky, keďže maximálna doba pobytu je päť rokov. Po uplynutí siedmich (L1-A víza), respektíve piatich rokov (L1-B víza), máte nárok na L-1 status tým, že pracuje v zahraničí po dobu najmenej jedného roka v materskej, dcérskej, pridruženej spoločnosti alebo v pobočke spoločnosti v USA.

Ktoré dokumenty musíte predložiť ak žiadate o predĺženie E-1 alebo E-2 víz (E1 Visa/ E2 Visa)?

–  Formulár I-129
–  Žiadosť za neprisťahovaleckého pracovníka spolu s E prílohou
–  Formulár I-539
–  Kópiu formuláru I-94 – záznam o príchode/odchode
–  Kópiu formuláru I-797, Záznam o činnosti, ak váš status bol skôr udelený alebo predĺžený v USA
–  Kompletnú kópiu vášho pasu vrátane E-1 víz
–  List od vášho zamestnávateľa preukazujúci, že predĺženie vašich víz je nevyhnutné
–  Kópiu vášho osobného daňového priznania a kópiu daňového priznania spoločnosti v USA za predchádzajúce obdobie dvoch rokov, vrátane mzdového daňového priznania

Ktoré dokumenty musíte predložiť ak žiadate o predĺženie L-1 víz (L1 Visa)?

–  Formulár I-129 spolu s prílohou L
–  Doklad o tom, že ste od svojho príchodu do USA zamestnaný americkou spoločnosťou
–  Ak máte odborné vzdelanie, doklad o vašom získanom titule
–  List od vášho zamestnávateľa  s údajmi o trvaní zamestnania, pracovnej činnosti, kvalifikácií, mzde a trvaní zamestnania na 3 roky, predchádzajúcemu vášmu vstupu do USA
–  List od americkej spoločnosti, ktorý zahŕňa popis vašich súčasných pracovných činností, pracovný plán, plat, opis súčasného vzťahu medzi americkým zamestnávateľom a zahraničným zamestnávateľom
–  Vyhlásenie, že zamestnávateľ je naďalej oprávnenou spoločnosťou a že aj naďalej podniká v USA a zahraničí

Proces predĺženia víz  môže byť zdĺhavý a náročný, preto neváhajte kontaktovať náš profesionálny tím immigrationbiz.sk ak máte akékoľvek otázky.

Páčil sa vám tento článok?

Zdieľajte ho!

0 komentáre/komentárov… add one

Zanechajte komentár

CHCEM Ebook ZADARMO!

Checkni IB Youtube Channel

Napísali o nás

Kto sme