EN | CZ | SK

E-2 Visa

E-2 vízum (E2 Investor Visa)

E-2 Visa je dočasné pracovné vízum pre obchodných investorov a ich zamestnancov, ktorí prichádzajú do USA s úmyslom investovať značný kapitál na americkom trhu. Investícia musí byť realizovaná za účelom dosiahnutia zisku a zaistiť úspešné obchodné operácie. E-2 Visa je k dispozícii len pre občanov krajín, s ktorými USA podpísali dohodu.

 Ako získať E-2 vízum ?

Musíte mať 50% podiel vo svojej spoločnosti.

Vaša investícia musí byť významná. Vyvstáva otázka – čo je významná investícia? Významná investícia predstavuje minimálnu výšku kapitálu, ktorý je dostatočný pre zabezpečenie prosperujúcej prevádzky Vášho podniku.

Vaša investícia musí predstavovať skutočne prevádzkovaný podnik. Musí ísť o fungujúcu podnikateľskú/obchodnú spoločnosť.

Váš podnik musí mať významný vplyv na ekonomiku USA. Musí zabezpečiť príjem vyšší, než sú náklady  potrebné na zabezpečenie živobytia pre Vás a Vašu rodinu.

Musíte prichádzať do USA za účelom prevádzkovať a rozvíjať Vaše podnikanie.

Ak nie ste hlavným investorom práve Vy, musíte byť v spoločnosti zamestnaný ako manažér, alebo profesionál s odbornými znalosťami.

Všeobecne platí, že hodnota Vašej investície by mala byť v rozmedzí $ 50.000 až $ 500.000. Avšak je dôležité mať na pamäti, že Vaša investícia nesmie byť marginálna, musí ísť o aktívnu, reálnu a existujúcu investíciu. Čítajte viac o marginálnej investícii tu. 

Investor musí aktívne riadiť daný podnik.

Firma v USA. Ak máte záujem o viacej informácií alebo objednaní založenia firmy v USA kliknite tu -> firma v USA.
Dane v USA. Ak máte záujem o viacej informácií o daniach v USA kliknite tu -> dane v USA.

Manžel/manželka a deti investora získajú automaticky E-2 Visa ako vyživované osoby a manžel/manželka môže požiadať o pracovné povolenie.

Požiadať o vízum môžete zo zahraničia alebo zo svojej domovskej krajiny.

Zvyčajne trvá 60-90 dní dokončiť všetky kroky potrebné k vyplneniu žiadosti o udelenie E-2 Investorského víza. Navyše, 3-5 mesiacov trvá získanie súhlas od amerického úradu USCIS. Avšak môžete využiť možnosť prednostného spracovania, ktoré stojí 1 225 USD.

 Ako požiadať o E-2 Visa?

Vyplňte on-line žiadosť o neprisťahovalecké vízum, formulár DS-160, nahrajte Vašu fotografiu a žiadosť vytlačte.

Dohodnite si stretnutie na veľvyslanectve Spojených štátov amerických.

Zaplaťte nevratný poplatok 270 USD za žiadosť o vízum.

Zhromaždite potrebné dokumenty ako sú “pas”, formulár DS-160, potvrdzujúci list“, “potvrdenie o zaplatení poplatku za podanie žiadosti”, “fotku”, “neprisťahovaleckú investorskú/obchodnú žiadosť, formulár DS-156E”, ďalšie relevantné dokumenty ako sú akademické diplomy, sobášne a rodné listy, atď.

Vlastnite dokumenty, ktoré potvrdzujú jurisdikciu založenia Vašej spoločnosti v zmluvnej krajine, Vašu štátnu príslušnosť zmluvného štátu a účtovné dokumenty, ktoré dokazujú alebo identifikujú predpoklady Vášho podniku obchodovať alebo podnikať.

Dokumenty preukazujúce skutočné podnikanie podniku, v ktorom pracujete alebo preukazujúce Vaše skutočné investície.

Zúčastnite sa Vášho vízum pohovoru.

Čítajte viac o Vašom interview tu. 

Ďalšie odkazy

Rozdiel medzi E2 vízami a EB5 vízami.
Ako dlho trvá získať E2 víza? 

0 komentáre/komentárov… add one

Zanechajte komentár

CHCEM Ebook ZADARMO!

Checkni IB Youtube Channel

Napísali o nás

Kto sme