EN | CZ | SK

EB5 Visa

EB-5 Zelená karta (EB5 Visa) prostredníctvom investícií

V prípade, ak bolo zahraničnými investormi investovaných minimálne $ 500,000 do oblastí, ktoré vykazovali vysokú mieru nezamestnanosti alebo $ 1,000,000 do projektov, ktoré by boli začaté v geograficky schválenej oblasti a ukázali potenciál pre vytvorenie minimálne desiatich stálych pracovných miest na plný úväzok pre pracovnú silu USA; týmto zahraničným investorom, rovnako ako ich rodinám, sa zaručuje nárok na poskytnutie dočasných alebo podmienečných Zelených kariet na počiatočné obdobie dvoch rokov.

Dočasné alebo podmienené Zelené karty sú súčasťou investície trvajúcej po dobu dvoch rokov, ako aj následnej realizácie vyššie uvedených pracovných požiadaviek. Splnením týchto podmienok sa investori stávajú osobami oprávnenými na vydanie trvalých alebo nepodmienené Zelených kariet, majúc na mysli EB-5 imigračné vízum alebo Americký prisťahovalecký investorský program. Avšak aj v priebehu počiatočného podmieneného obdobia dvoch rokov sú držiteľom EB-5 víz dané možnosti plného využívania výhod spojených s ich americkým pobytom, s výnimkou povolenia na prijatie zamestnania, a nakoniec im je umožnené požiadať o občianstvo Spojených štátov amerických.

Potenciálni zahraniční investori však môžu považovať postup podávania žiadostí a prípadné udelenie EB-5 prisťahovaleckých víz za náročný. Aby bolo zaistené ťaženie z výhod EB-5 víza/US prisťahovaleckého investorského programu tak ako pre zahraničných investorov, tak aj pre americké firmy, je vysoko kontrolované dodržiavanie všetkých aktuálne platných pravidiel.

Firma v USA. Ak máte záujem o viacej informácií alebo objednaní založenia firmy v USA kliknite tu -> firma v USA.
Dane v USA. Ak máte záujem o viacej informácií o daniach v USA kliknite tu -> dane v USA.

Výhody EB-5 (EB5 visa program) prisťahovaleckého vízového programu

EB-5 prisťahovalecké vízum alebo USA EB-5 program pre zahraničných investorov je jedným z najobdivovanejších prisťahovaleckých programov na svete, a to najmä vzhľadom k vlastnej flexibilite programu, ako aj stále sa zvyšujúcej sa potrebe zahraničných investorov emigrovať práve na bezpečnejšie americké trhy. V skutočnosti USA neukladajú žiadne obmedzenia na jazykové zručnosti, obchodné školenia či vek žiadateľa, čiže skutočne ide o veľmi zjednodušený program. Trvalý rezidenti nie sú nútení fyzicky alebo nepretržite zostávať na území USA. Na druhej strane im to však umožňuje naplno využívať výhody a pohodlie udržiavania profesijných a obchodných vzťahov s krajinami podľa ich výberu.

Ako je možné získať EB-5 (EB5 visa) zelenú kartu?

Získať USA zelenú kartu možno vykonaním investície v rozsahu $ 500,000 v oblasti “cieľových pracovných miest” v USA alebo $ 1,000,000 do novozavádzaných oblastí. Ak ste schopní vytvoriť aspoň 10 pracovných miest na plný úväzok pre občanov USA, potom sa môžete stať držiteľom práve EB-5 Zelenej karty. Nielen investor, ale partner, vrátane slobodných detí mladších ako 21 rokov, sú spôsobilí pre získanie EB-5 Zelenej karty.

Postup podávania žiadosti o EB-5 Zelenú kartu (EB5 Visa)

Formulár I-526 alebo „the Immigrant Petition for an Alien Investor“ žiadosť pre zahraničného investora musí byť podaná investorom spolu s potrebnými požiadavkami na U.S. Úrade pre americké občianstvo a imigračné služby (USCIS). Akonáhle je návrh schválený, čo zvyčajne trvá 5 až 10 mesiacov, investor, rovnako ako jeho rodina, môže požiadať o vydanie Zelenej karty v USA alebo na americkom veľvyslanectve/konzuláte mimo USA. Investori nachádzajúci sa už v USA môžu požiadať o trvalý pobyt priamo na USCIS. Spočiatku je vydanie Zelenej karty viazané na splnenie podmienok a platné iba po dobu 2 rokov.

Pred vypršaním platnosti Zelenej karty musí investor podať žiadosť o odstránenie podmienok prostredníctvom „a Petition by Entrepreneur to Remove Conditions“ alebo formulár I-829 opäť na U.S. Úrade pre americké občianstvo a imigračné služby (USCIS). V návrhu musí investor preukázať, že bol schopný investovať požadovanú sumu a že podnik za posledné 2 roky plne funguje. Po schválení žiadosti bude investor držiteľom Zelenej karty natrvalo bez akýchkoľvek pripojených podmienok.

Kritériá získania EB-5 Zelenej karty (EB5 visa)

Investor by mal byť hlavným manažérom svojho podnikania, musí byť aktívnym účastníkom tvorby firemnej politiky, resp. jedným z členov predstavenstva. Avšak to sa nevyžaduje len pri komanditnej spoločnosti.

Minimálna výška investície je 1,000,000 USD. Kliknite tu pre viac info ohľadne EB5 investície. 

Mnohonásobní investori. Schválenie žiadosti investora bude tiež závisieť od počtu investorov prinesených do spoločnosti. Každý takýto investor musí taktiež spĺňať požiadavky uvedené vyššie, a to aj napriek tomu, že neplánuje žiadaž o udelenie EB-5 Zelenej karty.

Ďalšie linky

Rozdiel medzi EB5 a E2 vízami (EB5 visa and E2 visa)?

Čo je to E2 Investorské Vízum (E2 Investor Visa)?

0 komentáre/komentárov… add one

Zanechajte komentár

CHCEM Ebook ZADARMO!

Checkni IB Youtube Channel

Napísali o nás

Kto sme